CARTREF O’R ‘DYFI ENDURO’ AR WEFAN SWYDDOGOL I LLWYBRAU’R CLIMACHX A MACH 1,2,3, A 4.

Mae’r wefan wedi ei ddarlunio fel adnodd I popeth y fyddwch angen pam am ymweld ac ardal Machynlleth, gyda beicio mynnydd mewn golwg.

Os ydech yma am ddiwrnod, penwythnos neu rhagor, mae yna ddigon o lefydd am antur, hwyl, bwyd a diod, a milltiroedd o lwybrau ar y beic.

Mae gan llwybrau y CLIMACHX postiau newydd i ganllyn, gyda Saethau coch yn dangos y ffordd, neu mi allwch ddefnyddio mapiau OS, mewn cydweithrediad gyda ‘Mapiau Mach’ rydym wedi ei ddarparu i chi?

Defnyddiwch Landranger 135.

LLWYBRAU’R CYMUNED

Yn 2005 death beicwyr mynnydd a busnesau lleol at ei gilydd a mi ffurfiwyd grwp cymydniadol efo’r nodd I hysbysebu pa mor dda yw ardal Machynlleth I beicio mynnydd ac i rhoi hwb i incwm twristiaid lleol.

Roedd y grwp yn llwyddianus yn hela arian i ddatblygu ar llwybrau tramwydd yr ardal ac yna datblygu a adeiladu llwybrau yn coedwig y Dyfi, gyda help Y grwp cymydniadol adfwio, ECODYFI.

Yn 2017 newidiodd enw’r grwp i “BEICIO  MYNNYDD DYFI MOUNTAIN BIKING “ a heddiw mae nhw yn cyfrifol am edrych ar ol llwybyr CLIMACHX yn coedwig Y DYFI.

Nodd y grwp yw adeiladu perthynas dda efo CNC, trwy ein gwaith cynal a chadw a gobeithio datbygu rhagor o lwybrau yn y dyfodol.

Mae’r llwybrau yn Cael ei edrych ar ei hol gan gwirfolyddwyr, danhoswch eich gwerthfawrogiad os gwelwch yn dda.

 

Lleoliad o siopau beic lleol

Mae’r cosaf yn Dolgellau.

http://dolgellaucycles.co.uk/

Yn bellach ir gogledd mae BEICS BRENIN ar leoliad yn COED Y BRENIN.

http://www.beicsbrenin.co.uk/

I’r dde mae dre Aberystwyth lle mae SUMMIT CYCLES.

http://www.summitcycles.co.uk/