NEWYDDION DIWEDDARAF Y CLIMACHX 

Mae’r llwybr ar agor yn presenol

Mae yna saethau newydd yn dangos y ffordd, canllynwch y saethau coch. Mae’r maes parcio ar agor.

Mae yna nawr wybodaeth am y llwybrau ar wefan ‘Trailforks’- edrychwch YMA.

Diolch-Criw Dyfi


CYFARWYDDIADAU I’R CLIMACHX 

Mae llwybr y CLIMACHX yn adran dde o coedwig y DYFI, tua 4.6 milltir i’r gogledd o FACHYNLLETH ar y A487.

Mae yna ddigon o le i parcio ar pen y llwybr, ond mae’r ffordd i’r maes parcio yn serth ac yn gallu bod yna anodd yn y geaf. Gyrrwch yn ofalys a parchys, os gwelwch yn dda.

Golygfa stryd map OS YMA

 


Adeliadwyd llwybr y CLIMACHX yn 2005 yn coedwig y DYFI, cartref y “Howies Dyfi enduro

Mae’r llwybr yn ddolen o 15km gyda 9km yn trac sengl efo cywasiadau,whoops,greigiau,llwybrau serth a llwybrau sydd yn llifo drwy golygfeydd prydferth canolbarth Cymru.

Mae y darn lawr-rhiw olaf yn un or hiraf yn y wlad, gyda popeth a gallwch gobeithio am, tua y diwedd mae ddarn o wyth ‘berm’ mawr sydd yn dod yn gyflym, un ar ol y llall, ewch mor gyflym a gallwch, ond peidiwch edrych lawr!!

Dim ond 200 llath or maes parcio mae TAFARN Y DWYNANT. Manylion YMA - Tafarn Dwynant

I’r gogledd mae pentre Corris lle mae Tafarn y Slatters manylion yma - http://www.theslatersarms.com/

Hefyd yn cannol y pentre mae siop a cafi IDRIS tarwch fewn os pryd cynnes a panned!

Cofiwch ddweud eich bod wedi glywed amdanynt ar y wefan yma! Diolch!

Mapiau Cli-machX

Canllynwch y saethau coch.

Canllynwch y saethau coch.